Školská rada

V roce 2005 byla ustanovena školská rada naší školy. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli  podílet se na správě školy. Funkční­ období­ členů školské rady jsou tři roky.

Členové školské rady na období let 2017 – 2020:

Za zřizovatele: pan Luděk Novák, člen

Za pedagogické pracovní­ky: Mgr. Hermí­na Minářová, člen

Za rodiče žáků: Mgr. Pavla Schorná-Matyášová, předseda