Úvodní stránka

Něco málo z historie školy ve Starém Městě pod Landštejnem

Na základě zákona z 3. dubna 1919 č. 189 zřízena byla česká škola ve Starém Městě. Dne 7. srpna 1919 byl vykonán úřední výslech rodičů. Výslech provedl Dr. Antonín Ferkel, okresní hejtman z menšinového oddělení zemské školské rady v Praze. Přihlásilo se celkem 20 dětí. Česká škola byla z počátku umístěna ve III. třídě německé školy, která byla pro nedostatek žáků zrušena. Školní rok byl zahájen 13. září 1920.

5. září 1937 byla slavnostně otevřena nová budova české školy. Do lavic usedlo 76 dětí a to do dvou tříd obecné školy a tří tříd měšťanské školy. V měsíci říjnu 1937 rozšířil se ve Starém Městě a okolí záškrt, na který zemřelo 5 dětí.

Ve školním roce 1938 – 1939 byla škola pro složitou politickou situaci uzavřena.

V době války bylo v budově školy ubytováno vojsko německé a později ruské.

Dne 1. září 1945 přicházejí do školy noví žáci, kteří se navzájem neznají, neboť přicházejí z různých koutů naší vlasti. Na obecnou školu bylo zapsáno 42 žáků a na měšťanskou 54.

Od roku 1973 začal postupný úbytek žáků především na 2. stupni. Nejprve byly některé předměty slučovány, později byl 2. stupeň postupně převeden do ZDŠ ve Slavonicích. Od roku 1975 škola pracovala jako malotřídní s 1. – 5. ročníkem. Od roku 1980 je škola dvoutřídní s 1. -4. ročníkem.

Od 1. 1. 2009 došlo ke sloučení Základní školy a Mateřské školy.  Od 31. 12. 2008 se zrušila Mateřská škola Staré Město pod Landštejnem jako samostatná organizace a sloučila se do stávající Základní školy.

Nový název je Základní škola a Mateřská škola Staré Město pod Landštejnem.

Současnost ZŠ

Nyní funguje škola jako malotřídní s 1. – 5. postupným ročníkem. Kapacita základní školy je 31 žáků.

Díky tomu, že škola sídlí v dvoupodlažní budově z roku 1937, která byla původně plánovaná pro  plně organizovanou školu, můžeme využívat dostatečně velké prostory.

V  1. patře budovy sídlí MŠ, je zde umístěna kreslírna pro žáky ZŠ, celé druhé patro budovy využívá základní škola – 2 učebny, počítačová třída a školní družina. V přízemí budovy se nachází školní jídelna, tělocvična a šatny.                        

Prostory školy využívají v odpoledních hodinách místní obyvatelé – ve školní budově sídlí Místní lidová knihovna s přístupem na internet. Je zde umístěna i šatna dobových kostýmů, které jsou využívány při různých dobových slavnostech (např. „Staroměstské slavnosti“).

Současnost MŠ

Mateřská škola prošla v roce 2009 – 2010 celkovou rekonstrukcí, je jednotřídní a její kapacita je 25 dětí.  

Mateřská škola sídlí v 1. patře budovy, má světlé, čisté a estetické prostory, tvoří ji 2 herní místnosti, šatna, místnost a kabinet pro učitelky.

Místnosti jsou vybaveny novým nábytkem vyhovujícím nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku, ale i dětí mladšího školního věku.

Hračky, hry, doplňky a různé materiály dávají dětem široký prostor k rozvoji jejich osobnosti.

K příjemnému prostředí mateřské školy přispívá výzdoba tříd, šatny, chodby, a to výkresy a výtvory dětí, které jsou průběžně obměňovány.

V říjnu 2014 bylo před mateřskou školou vybudováno školní hřiště s novými herními prvky.