Plán ŠD na rok 2020/2021

                       Plán a tematické celky pro školní rok 2022/2023

     V průběhu školního roku 2022/2023 se budeme věnovat celoroční hře s tématem „VESMÍR A HLEDÁNÍ PŘÍTELE S MALÝM PRINCEM“. Tato hra je vymyšlena podle knihy Malý princ od Antoine de-Saint Exupéryho. Tato kniha nás bude provázet celý školní rok, budeme si ji prohlížet, číst na pokračování a čerpat z ní různé inspirace a životní moudra. Celoroční téma družiny je o poznávání vesmíru v hravé formě, ale také o tajemství podivuhodné pouti malého prince, o dobru a zlu, o přátelství, o kráse, o pravém štěstí i o osobní zodpovědnosti vůči těm, které máme rádi.

Děti si na začátku školního roku nakreslí svojí planetu, pojmenují ji a vymyslí k ní svá pravidla života. Každou planetu vyvěsíme na nástěnku a děti na ní budou sbírat hvězdy za plnění různých úkolů během celého školního roku. Na konci každého měsíce zhodnotíme výsledky snažení a dítě, které nasbírá nejvíce hvězdiček, získá odměnu.

V září se seznámíme s novými kamarády a společně utvoříme pravidla školní družiny, zopakujeme si pravidla slušného chování a používání kouzelných slovíček. Seznámíme se s planetami naší sluneční soustavy a každý si vymyslí a namaluje svoji vlastní planetu. V říjnu si popovídáme o vesmíru, ale také o práci a lenosti. Připomeneme si svátek Halloween a vyrobíme podzimní výzdobu. V listopadu oslavíme svátek Dušičky, připomeneme si a zavzpomínáme na ty, kteří už tu s námi nejsou. Popovídáme si o Slunci, naši největší hvězdě a také o našich emocích. V prosinci se připravíme na Vánoce – pečení cukroví, psaní dopisu Ježíškovi, zdobení stromečků, zpívání koled, vánoční výzdoba školy, výroba dárečků pro rodiče, trénování na vánoční besídku, společné rozbalování dárků apod. Po novém roce si „snad“ užijeme sněhových radovánek, oslavíme svátek Tří králů a popovídáme si o životě na jiných planetách. V únoru nás čeká masopustní průvod obcí a následný karneval se spoustou soutěží. Popovídáme si o lidských zlozvycích a závislostech a začneme sepisovat scénář k divadelní hře „Malý princ“. V březnu nás čeká projekt s rostlinami – Jak roste rostlina? Budeme chodit na jarní vycházky do přírody a pozorovat probouzející se přírodu. Také se dozvíme něco o globálním oteplování a nacvičíme divadelní představení „Malý princ“. V měsíci dubnu se nachystáme na Velikonoce a uspořádáme velikonoční jarmark. Oslavíme Den Země – třídění odpadu, ochrana životního prostředí atd. V neposlední řadě oslavíme také Čarodějnice – soutěže a pečení buřtů a zahrajeme si divadelní představení „Malý princ“. V květnu poznáme souhvězdí, vyrobíme dáreček pro maminky a probereme rozdílné lidské vlastnosti. Poslední měsíc oslavíme den dětí, vyrobíme dáreček pro tatínky a popovídáme si o tom, na co se těšíme o prázdninách.

Září – Malý princ a jeho planeta

 • Přivítáme nové prvňáčky, hrajeme seznamovací hry
 • Společně utváříme pravidla školní družiny, připomínáme si kouzelná slovíčka a pravidla slušného chování
 • Orientujeme se ve své škole
 • Bezpečnost při příchodu a odchodu ze školy
 • Ohlédnutí za letními prázdninami, zážitky z prázdnin
 • Houby – učíme se poznávat houby jedlé a nejedlé
 • Orientace v čase – roční období, měsíce, dny v týdnu, části dne

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Seznámení s celoroční hrou
 • Povídáme si o planetách naší sluneční soustavy, každý si nakreslí svojí planetu, pojmenuje jí a prezentuje, jaký je život na jeho planetě

 Říjen – Beránek a baobaby na planetě

 • Příroda plná barev – barevné odstíny, teplé vs. studené barvy
 • Hry na školní zahradě a v přírodě
 • Změny počasí
 • Pozorujeme změny v přírodě, typické znaky podzimu
 • Sbíráme podzimní přírodniny, tvoříme z podzimních přírodnin
 • Podzimní výzdoba školy
 • Halloween – halloweenské tvoření
 • Drakiáda – výroba a pouštění draků, občerstvení (Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD z OP JAK)

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Letíme do vesmíru – povídáme si o tom, kdy začali lidé létat do vesmíru
 • Malování beránka
 • Povídání si o práci a o lenosti – jak Malý princ pracoval, aby nezanedbal svou planet
 • Listopad – Západy Slunce
 • Povídání o Dušičkách (svátek zesnulých) – jejich původ, tradice a pověry
 • Dbáme o své zdraví – zdravý životní styl, pohyb, vitamíny, návštěvy lékaře, správné čištění zubů, lékárnička
 • Svatomartinský lampionový průvod, pečení svatomartinských rohlíčků (Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD z OP JAK)
 • Adventní čas – výroba adventních věnců, adventní výzdoba školy
 • Připravujeme se na vánoční besídku – zkoušíme, připravujeme a vyrábíme rekvizity

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Povídáme si o tom, co je to Slunce a jak je velké
 • Výroba Sluneční soustavy
 • Povídáme o našich emocích, o smutku a o radosti a jak se cítíme

Prosinec – Jediná květina na světě

 • Blíží se vánoce – zpíváme koledy, pečeme cukroví, koukáme se na pohádky, děláme vánoční výzdobu školy, píšeme dopis Ježíškovi, povídáme si o tradicích jednotlivých rodin, o symbolech Vánoc
 • Mikulášská nadílka (Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD z OP JAK)
 • Čerti – tradice a zvyky, omalovánky s čertovskou tématikou
 • Adventní kalendář – plnění úkolů s odměnou
 • Připravujeme ptačí krmítka na zimu, zdobíme stromečky pro zvířátka v zimě – jablka, zelenina, staré pečivo
 • Vyrábíme vánoční dárky pro rodiče
 • Společné rozbalování dárků, posezení u vánočního stromečku, pečení vánočního cukroví (Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD z OP JAK)
 • Vánoční besídka pro rodiče a přátele školy

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Povídáme si o rodině
 • Povídáme si o péči o druhé, o pomoci druhým – jak Malý princ pečoval o svou květinu

 Leden – Planeta Panovačného krále, planeta Domýšlivce

 • Ohlédnutí za vánočními prázdninami
 • Zimní radovánky se sněhem
 • Tři králové – tradice, tříkrálová sbírka, výtvarné tvoření, zpěv koled
 • Učíme se poznávat zvířecí stopy ve sněhu
 • Jak plyne čas – opakujeme si vše, co se dá změřit (hodiny, dny v týdnu, měsíce,..)
 • Měříme svoji výšku, délku třídy, měříme mouku v gramech a vodu v mililitrech

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Povídáme si o životě na jiných planetách
 • Výroba mimozemšťana – jeho vlastnosti a schopnosti
 • Povídáme si o lidských vlastnostech a o králích, které Malý princ potkával

Únor – Pijan, Byznysmen a pan Lampář

 • Valentýn – svátek zamilovaných, valentýnské tvoření
 • Masopustní průvod, Karneval (Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD z OP JAK)
 • Masopust – tradice a zvyky, masopustní masky, pranostiky
 • Bezpečnost – důležitá telefonní čísla, hrajeme divadelní scénky o bezpečí
 • Pozorujeme zimní přírodu
 • Hry se sněhem

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Píšeme scénář na divadelní představení „Malý princ“
 • Povídáme si o zlozvycích a závislostech

 Březen – Pan Zeměpisec, který neví nic o své planetě

 • Jaro ťuká na vrata – pozorujeme probouzející se přírodu, jarní vycházky do přírody
 • Jarní výzdoba školy
 • Poznávání jarních květin a rostlin
 • Jak roste rostlina? Projekt – sledujeme, jak rostlina klíčí a jak roste – zakreslujeme, zapisujeme a diskutujeme
 • Básničky a písničky s jarní tématikou
 • Slavíme Světový den vody
 • Výroba výrobků na velikonoční jarmark

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Trénujeme divadelní představení „Malý princ“
 • Výroba rekvizit a dekorace na divadelní vystoupení „Malý princ“
 • Povídáme si o globálním oteplování, co je změna klimatu
 • Duben – planeta Země
 • Velikonoce – zvyky a tradice, symboly Velikonoc a jejich význam, Velikonoce v jiných zemích
 • Velikonoční tvoření – zdobení kraslic, pletení pomlázek, velikonoční dekorace
 • Velikonoční jarmark
 • Slavíme Mezinárodní Den Země – pracovní listy, výtvarná činnost, hry s ekologickou tematikou, ochrana životního prostředí
 • Čarodějnice – tradice, zvyky, výtvarné zpracování
 • Dopravní pravidla – poznáváme dopravní značky, připomínáme si pravidla pro chodce a cyklisty

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Divadelní představení „Malý princ“
 • Chraňme Zemi! – třídění odpadu, naučíme se, jak se správně rozděluje odpad
 • Vyrábíme plakát „Les není smetiště“ – jak dlouho se rozkládá odpad
 • Květen – Opravdový přítel „Důležité je to, co je pro oči neviditelné“
 • Den matek – výroba dárků pro maminky
 • Povídáme si o svátku 1. května – původ tradice, stavění májky, zvyky, pranostiky, říkadla a básničky
 • Výroba májky ze špejlí
 • Trávení času venku, hry na školním hřišti
 • Kreslení v přírodě – obrázky z přírodnin, malování na kamínky

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Naše vlastnosti – moje vlastnosti, kamarádovo vlastnosti
 • Co je souhvězdí? Učíme se poznávat Velký a Malý vůz, malujeme souhvězdí
 • Píšeme dopis sami sobě v dospělosti, uschováme ho do láhve

 Červen – Cesta domu „Nejjasnější hvězda“

 • Slavíme Mezinárodní den dětí – soutěže, hry
 • Den otců – vyrábíme dárek pro tatínka
 • Povídání si o tom, co nás čeká o prázdninách – naše očekávání
 • Kufr na dovolenou – vše, co tam dáme (rozvoj fantazie)
 • Cestujeme o prázdninách – píšeme pohlednici, učíme se, jak se správně píše adresa
 • Bezpečnost o letních prázdninách
 • Úklid školní družiny
 • Cesta a noc na hradě Landštejně (Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD z OP JAK)

Celoroční hra – „Vesmír a hledání přítele s Malým princem“

 • Píšeme dopis sami sobě v dospělosti, uschováme ho do láhve
 • Kvízy na téma „Slunce a planety“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE ŠD

1)KOMPETENCE K UČENÍ

vedeme žáky k celoživotnímu vzdělávání

-vedeme žáky, aby dokončily započatou práci

-podněcujeme žáky, aby získané zkušenosti využily i v jiných činnostech

-vedeme žáky k týmové práci -rozvíjíme u žáků schopnost správného sebehodnocení

 

2)KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

-vedeme žáky k hledání různých variant řešení problémů a vybírání mezi nimi

-vedeme žáky, že vyhýbat se problémům nevede k cíli

-vedeme žáka umět se vyrovnat s nedostatky a neúspěchy

3)KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

-vedeme žáky ke vhodné komunikaci s vrstevníky i dospělými

-vedeme žáky ke kultivaci slovního projevu

-učíme žáky schopnosti naslouchat druhým

-vedeme žáky k uplatnění osobnosti ve skupině

-vedeme žáky k podílení se a utváření příjemné atmosféry ve skupině- ohleduplnost, úcta…

4)KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

-vedeme žáky ke spolupráci

-vedeme žáky k chápání základních principů, na kterých spočívají zákony a spol. normy

-rozvíjíme u žáků schopnost sebeovládání a vedeme je k zodpovědnosti za své činy

-vedeme žáky k pravdomluvnosti

-vedeme žáky k tomu, aby se uměli podřídit, prosadit, přijmout kompromis

5)KOMPETENCE OBČANSKÁ

-vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností i práv a povinností druhých

-nabádáme žáky ke zdravému životnímu stylu

-učíme žáky ovládat negativní citové reakce, vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy

-učíme žáky používat základní normy chování, vnímat krásy přírody a cíleně o i pečovat

-vedeme žáky k respektování řádu školy a školní družiny

6)KOMPETENCE PRACOVNÍ

-vedeme žáky k čistotě a pořádku pracovního místa, prostorů školy…

-učíme žáky vyhodnotit výsledky své činnosti

-vedeme žáky k tomu, aby uměli říci „ne“ nevhodným nabídkám

-učíme žáky plánovat a organizovat své pracovní činnosti a orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času

-vedeme děti k posilování tělesné zdatnosti

Zpracovala: Mgr. Kristýna Minářová

vychovatelka ŠD